studio seven

Disclaimer: Leveringsvoorwaarden digitale bestanden van studio seven architecten amsterdam:

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Gegevens mogen slechts voor het doel gebruikt worden waarvoor ze zijn verstrekt. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Wij vertrouwen erop dat u dit bestand in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid onzerzijds.

Voor het gebruik van de door ons verstrekt TEKENINGEN gelden de volgende voorwaarden:

    Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen, behoudens aanvullingen ten behoeve van uw

    eigen werkzaamheden. Hierbij dienen uw eigen bedrijfsgegevens toegevoegd te worden in het

    renvooi.


    De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het betreffende

    project.


    Externe gebruikers kunnen het bureau nimmer aansprakelijk stellen voor verschillen in getekende

     maten en gemaatvoerde maten.


    De bewaking voor latere wijzigingen door het bureau ten opzichte van door haar reeds

    geleverde bestanden ligt geheel bij de externe gebruikers.


    Ons bureau is niet aansprakelijke voor enige onjuistheid of voor enige directe c.q. indirecte

    schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, ontstaan ten gevolge van het gebruik of de

    onmogelijkheid van gebruik van de verstrekt informatie.


Voor het gebruik van foto’s, afbeeldingen, illustraties, van onze website, of verstrekt per email of

andezinds, verlenen wij op voorhand géén toestemming.

©7